Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. Nr 1(1)/2014

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. Nr 2(2)/2014

Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa. Nr 1(3)/2015

Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa. Nr 2(4)/2015

Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa. Nr 1-2(5)/2016

Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa. Nr 1(6)/2017

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. Nr 2(7)/2017

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. Nr 1(8)/2018

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. Nr 2(9)/2018

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa. Nr 1(10)/2019